Za penziće Bjelovarsko-bilogorske županije

Naziv projekta: Za penziće Bjelovarsko-bilogorske županije

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.660.000,00 kn

- bespovratna sredstva za njegovu provedbu osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% - 549.000,00 kn) i iz Europskog socijalnog fonda (85% - 3.111.000,00 kn)

Nositelj projekta:

Matica umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije

Partneri:

- Bjelovarsko - bilogorska županija

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar

- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

- Centar za socijalnu skrb Daruvar

- Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje

- Centar za socijalnu skrb Čazma

- Centar za socijalnu skrb Garešnica

- Matica umirovljenika Čazma

- Matica umirovljenika grada Grubišno Polje

- Matica umirovljenika Daruvar

- Matica umirovljenika Garešnica

Opći cilj:

- Doprinijeti povećanju mogućnosti zapošljavanja žena i osigurati im pristup tržištu rada

Specifični cilj:

- Omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljivih žena na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te ujedno povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika

Ciljana skupina:

- 40 nezaposlenih žena s najviše završenim SŠ obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih

Problemi ciljane skupine:

- zastarjelo i nekonkurentno obrazovanje, nedostatak znanja i vještina koje poslodavci traže, nedostatak motivacije i

samopouzdanja, nedostatak radnog iskustva, život u teže dostupnim i slabije naseljenim mjestima, soc. isključenost.

Potrebe:

- zapošljavanje kako bi se preveniralo siromaštvo i soc. isključenost te povećanje njihove zapošljivosti i mogućnosti za ostanak na tržištu rada stjecanjem radnog iskustva i novih znanja i vještina; promicanje zapošljavanja žena, socijalizacija

Krajnji korisnici projekta:

- 240 osoba u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom, osobe koje žive u teže dostupnim i slabije naseljenim mjestima, a koji samostalno ne mogu obavljati svakodnevne poslove i aktivnosti, te će im se kroz projektne aktivnosti i rad zaposlenih žena olakšati život u vlastitom domaćinstvu, povećati socijalizacija, te spriječiti njihova prerana institucionalizacija.

Razdoblje provedbe projekta:

- 18 mjeseci (siječanj 2021.- lipanj 2022. )